Commentaar van het EU Parlement op Data Privacy Framework

Op 10 juli 2023 heeft de Europese Commissie het besluit genomen het Data Privacy Framework (DPF) goed te keuren, waarbij het beschermingsniveau van de VS passend wordt verklaard. Deze maatregel is bedoeld om de trans-Atlantische overdracht van gegevens te vergemakkelijken. Dit besluit is echter op veel kritiek en juridische uitdagingen gestuit van verschillende organisaties die zich zorgen maken over de privacy van gegevens en het toezicht.

Commentaar van het EU Parlement op Data Privacy Framework

 

Referentie: Document van het Europees Parlement:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0204_NL.html

Conclusie: "...concludeert dat het kader voor gegevensbescherming EU-VS geen feitelijke gelijkwaardigheid met betrekking tot het beschermingsniveau tot stand brengt; ...".


De tekortkomingen van het besluit

Hoewel de beschikking bedoeld is om de gegevensoverdracht tussen de EU en de VS te stroomlijnen, stelt het ons voor een aantal belangrijke uitdagingen:

  • Gebrek aan uitgebreide wetgeving: De VS heeft geen federale wet op het gebied van gegevensbescherming zoals de AVG (GDPR ) in de EU, waardoor er bezorgdheid is over de uniformiteit van de gegevensbescherming tussen staten en sectoren.
  • Onzekerheid over de commitment van de overheid: De bevoegdheid van de Amerikaanse president om Uitvoeringsbesluit 14086 eenzijdig te wijzigen verzwakt de stabiliteit en betrouwbaarheid van de overeenkomst, wat leidt tot een onzeker juridisch landschap voor wereldwijde gegevensoverdracht.
  • Selectieve toepassing van principes: De kernprincipes van het DPF, proportionaliteit en noodzakelijkheid, worden in sommige gevallen niet consequent toegepast, waardoor er twijfel ontstaat over de effectiviteit en uitvoerbaarheid van het raamwerk.
  • Vrijstellingen en mazen in de wet: Het Uitvoeringsbesluit omvat geen gegevens die zijn verkregen via andere methoden of wetten die in strijd zijn met de privacy-principes in de regeling.
  • Onvoldoende bescherming tegen toezicht: Het DPF is bekritiseerd omdat het de 'toezichtpraktijken' van de VS niet effectief aanpakt, waardoor overgedragen gegevens kunnen worden blootgesteld aan brede controle-programma's zonder voldoende waarborgen voor EU-burgers.
  • De discutabele onafhankelijkheid van het DPF-panel: Het DPF-panel staat los van de rechterlijke macht en opereert in besloten kring, wat de transparantie belemmert. Bovendien ondermijnt de macht van de president om beslissingen terug te draaien of rechters te ontslaan de eerlijkheid en doelmatigheid van het panel.

Juridische uitdagingen en organisatorische weerstand

Sommige organisaties hebben de nieuwe regeling al aangevochten omdat ze niet het beloofde beschermingsniveau biedt en niet voldoet aan de vereisten van de EU-wetgeving. Ze beweren dat de DPF niet genoeg is om de rechten van EU-burgers te beschermen tegen Amerikaans toezicht op data-beveiliging.

Privacyvoorvechters en belangenorganisaties zijn ongelukkig met de manier waarop het DPF omgaat met privacy van gegevens, omdat ze vinden dat het niet genoeg doet om de huidige gevaren aan te pakken. Dit heeft geleid tot wantrouwen in het vermogen van de DPF om de EU-standaarden voor gegevensbescherming te handhaven.

De EU-Commissie heeft in haar besluit prioriteit gegeven aan economische belangen boven strikte gegevensbescherming, wat heeft geleid tot kritiek en juridische uitdagingen. Oproep tot herziening van het DPF om het in overeenstemming te brengen met de strenge eisen voor gegevensbescherming van de EU.

De controverse in de goedkeuringsbeschikking en de impact op de effectiviteit van het bestaande kader, met betrekking tot juridische en ethische bezwaren, werpen twijfels op over de betrouwbaarheid en veiligheid van het DPF. Dit vraagt om voortdurende alertheid en een pleidooi voor sterkere gegevensbeschermingsmaatregelen door bedrijven en individuen.


Snoobi Analytics kan in full-privacy modus functioneren zonder enige opslag van cookies. 

De servers van Snoobi bevinden zich uitsluitend in de EU. We vertellen je graag meer over hoe andere klanten profiteren van de Snoobi installatie als vervanging van huidige analytics of als aanvulling.