Mukautetut analytiikkaratkaisut

Yleisten verkkoanalytiikan työkalujen lisäksi Snoobilla on myös joustava kehitysympäristö, jonka avulla voidaan luoda erilaisia räätälöityjä ratkaisuja. Alla muutamia esimerkkejä ratkaisuista, joita olemme toteuttaneet asiakkaillemme.

Snoobi Analytics - esimerkkejä räätälöidyistä ratkaisuista

Snoobi Analyticsilla on mahdollista luoda räätälöityjä ratkaisuja, joissa kaikki kerätty raakadata hyödynnetään. Nämä ratkaisut voivat edellyttää tiettyjen Snoobin asetusten muuttamista, lisäyksiä koodiin haluttujen tietojen keräämiseksi tai yhteistyötä kumppanin tai markkinointitoimiston kanssa räätälöidyn ratkaisun kehittämiseksi.

Seuraavassa muutamia esimerkkejä
Arkaluonteisten tietojen poisto

Jos käytät verkkoanalytiikan työkalua, aina ei voida välttää GDPR:n liittyvien tietojen tallentamista, vaikka seuranta olisikin anonyymiä. Snoobi on luonut eri ratkaisuja, joissa arkaluonteisia tietoja ei koskaan tallenneta, vaan ne peitetään. Näin sivustoa voidaan analysoida.

Portaaliin kirjautuminen

Portaaleissa on tärkeää ymmärtää, miten kirjautuneet käyttäjät toimivat sivustolla. Snoobi on luonut ratkaisuja, joissa erittelemme kirjautuneen käytön yleisestä käytöstä. Lisäksi mahdollistamme kirjautuneiden käyttäjien organisaatiotason näkymän. 

Kirjastoanalytiikka

Kirjastoilla on yleensä hyvä näkymä lainattavista aineistosta, mutta itse aineistohakuja ei ole tarkemmin eritelty. Olemme kehittäneet kirjastoja varten erityisiä analyyttisiä raportteja, jotka näyttävät kirjailijan tai kielen mukaisen haun sekä haut, joissa julkaisu on jo lainassa.


Snoobin Private Reporting -palvelin

Nopeuden ja turvallisuuden takuuksi saatetaan tarvita oma ympäristö. Private Reporting -ratkaisut vaihtelevat yksityisestä palvelimesta, jossa on jaettu taustajärjestelmä, aina kokonaisvaltaiseen, paikalliseen ympäristöön, jossa on erillinen seuranta ja analytiikka herkkiä ympäristöjä varten.

Multi-site Roll-up

Olemme kehittäneet yhdessä kumppanimme kanssa yli 300 kauppapaikkaa analysoivan kokonaisuuden, joka erotellaan myymälä- ja kauppapaikkakohtaisesti ja raportoidaan roll-upina. Brändeille ja mainostajille laaditaan omat lisäraportit. Vastaava menetelmä on käytössä useammalla asiakkailla.

Palvelinanalytiikka

Erilaiset tuotetiedot voi ladata suoraan hakusivun tuloksesta. Mikään verkkosivuston työkalu ei voi analysoida näitä latauksia. Snoobi Analytics on kehittänyt ratkaisun, joka lataa lokitiedostot verkkopalvelimelta ja tarjoaa analyyttisiä mittareita näiden tietojen perusteella.

Portaali- tai Intranet-analytiikka

Tavalliset analyysipaketit eivät sovellu verkkopohjaisten portaalien analysointiin. Yksittäisen portaalin käyttäjien istuntojen yksityiskohdat puuttuvat, eivätkä ne anna riittävästi tietoja. Lainsäädäntö vaatii, että kerätyt tiedot pysyvät samassa maassa tai EU:ssa ja yrityksen omistuksessa. Olemme luoneet tähän tarkoitukseen räätälöitävän paketin.

'Keltaiset sivut' -sivustoanalytiikka

Hakemistosivustoilla on usein ongelmana osoittaa mainostajille, että alkuperäinen yhteydenotto on tehty sivuston kautta. Tätä varten olemme kehittäneet erityisen seurantakoodauksen koko verkkosivuston toiminnan raportointia varten. B2B-hakemistosivustoilla vierailevien organisaatioiden nimet raportoidaan mainostajille.

Raporttien integrointi

Kumppanimme käyttävät raportointityökaluja, joiden avulla he kokoavat tietoja yhteen ja yhdistävät useista eri työkaluista saatuja mittareita asiakkailleen raporteiksi. Myös asiakkaamme käyttävät omia raportointipaketteja. Loimme räätälöityjä Snoobi DataFeed -ratkaisuja, joissa  json- tai csv-elementtejä käytetään esim. Power BI:n tai Looker Studion työkaluissa.


'Mukautettu' ratkaisu ei välttämättä ole 'kallis' ratkaisu.
Tulet yllättymään, mitä kaikkea voimme tehdä 'laatikon ulkopuolella'.  Tämä tekee Snoobi Analyticsista ainutlaatuisen.